Safety day game

  • safetygame
    • link: Niet meer online
    • Gemaakt in loondienst bij Kaazumi
    • BackendWebapp
    • CodeigniterPhp

De Safety day game is een quiz die is ontwikkeld voor Akzo Nobel waarvan ik een deel van de technische realisatie van de backend heb mogen doen.
Dit betreft een quiz waarvan de ‘achterkant’ gebouwd is op CodeIgniter en de voorkant communiceert via een REST api met de achterkant .
De quiz bestaat uit 5 levels, ieder level heeft een ander onderwerp, de volgorde waarop deze levels komen is iedere keer anders.
Wanneer men genoeg punten heeft mag men door naar het volgende level.
Ieder level bestaat uit 5 willekeurige vragen.